Στο Vimaplus διαθέτουμε την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία κατά τη διάρκεια της μέτρηση καταγράφεται η κατανομή των πιέσεων στα κάτω άκρα και μετρώνται με ακρίβεια οι αποστάσεις, οι γωνίες και η επιφάνεια στήριξης με σκοπό την ανάλυση σταθερότητας του εξεταζομένου.

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια ο κατασκευαστής επεμβαίνει στις ρυθμίσεις του υπολογιστή και με τις κατάλληλες διορθώσεις πετυχαίνει το ακριβέστερο αποτέλεσμα προσφέροντας την καλύτερη δυνατή επίλυση σε προβλήματα των κάτω άκρων αλλά και ολόκληρου του σώματος.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

pact
euroclinic
BS
3to