Ο πελματογράφος είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα με αισθητήρες, που βοηθά στην καταγραφή των πιέσεων του πέλματος, προσφέροντας αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη φόρτιση, τις πιέσεις το κέντρο βάρος και τις φάσεις στήριξης των κάτω άκρων. Τα δεδομένα αυτά, με τη χρήση ειδικού προγράμματος, αναλύονται στον υπολογιστή και έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή του κατάλληλου ορθωτικού πέλματος.

Για την καλύτερη καταγραφή και ανάλυση διαθέτουμε δύο είδη πελματογράφων.

Ο πρώτος πελματογράφος είναι ελβετικού τύπου ORTHEMA ο οποίος στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία με πλατφόμα οπτικής μέτρησης, που αποτελείται από 550 σένσορες (ακίδες) σάρωσης, δυνατότητα τρισδιάστατης μέτρησης, (ύψος ακίδων 6cm) και ανάλυση ανά μέτρηση,

Ο Digitizer Mobile έρχεται σε άμεση επαφή με τα κάτω άκρα, αντικαθιστώντας στην ουσία με τον καλύτερο και ακριβότερο τρόπο το γύψινο πρόπλασμα – αφρώδες αποτύπωμα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ως ορθότερη μέθοδος.

Στον δεύτερο πελματογράφο ιταλικού οίκου SENSOR MEDICA καταγράφουμε την ανάλυση της βάδισης κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος περπατάει πάνω στη πλατφόρμα. Οι αναλύσεις που προκύπτουν μας δίνουν τη δυνατότητα της video ανάλυσης σε συνδυασμό με ακριβή στατιστικά.

 

 

 

 

 

Ο εξεταζόμενος έχει τη δική του καρτέλα που περιλαμβάνει το ιστορικό των αναλύσεων που έχει πραγματοποιήσει, καθώς και την επόμενη ημερολογιακά επίσκεψη του στον ποδολόγο.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

pact
euroclinic
BS
3to