Μία από τις δυσμορφίες των δακτύλων είναι και η σφυροδακτυλία, συνήθως παρατηρείται στο 2ο κατά σειρά δάχτυλο, σε πολλές περιπτώσεις όμως μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα δάχτυλα. Ένας κάλος που προκαλείται στην κεφαλή του μεταταταρσίου σε συνδυασμό με στενά και ακατάλληλα υποδήματα δημιουργούν την κατάσταση πιο επώδυνη.

Ο κάλος αυτός δημιουργείται λόγω της τριβής του δακτ΄λου με το υπόδημα.

Συχνότερα εμφανίζεται στις γυναίκες που έχουν την τάση να φορούν πολύ στενά υποδήματα για πολλές ωρές.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

pact
euroclinic
BS
3to