Υψηλή ποιότητα με αγάπη και πάθος

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης της παρούσας ιστοσελίδας είναι το ποδολογικό κέντρο με την επωνυμία «Ποδολογικό Κέντρο – Βαλεντινα Η. Μπάρκα», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την ποδολόγο Βαλεντίνα Μπάρκα. Η έδρα της επιχείρησης μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 5, 1ος όροφος, ΤΚ 10564 - Αθήνα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης της παρούσας ιστοσελίδας είναι το ποδολογικό κέντρο με την επωνυμία «Ποδολογικό Κέντρο – Βαλεντίνα Μπάρκα», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την ποδολόγο Βαλεντίνα Μπάρκα. Η έδρα της επιχείρησης μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 5, 1ος όροφος, ΤΚ 10564 - Αθήνα.